Personvernerklæring

Når du handler hos oss, besøker våre nettsider eller bruker våre tjenester, behandler vi opplysninger som kan brukes til å identifisere deg.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er Solcellespesialisten AS ved daglig leder Carl Christian Strømberg.

Postadresse: Stabburveien 1A, 1617 Fredrikstad
E-post: bedrift@solcellespesialisten.no

Behandling av personopplysninger

Opplysninger vi får av deg

Når du inngår avtaler med oss må vi ha personopplysningene dine for å kunne utføre nødvendige oppgaver knyttet til avtalen vi har med deg og for å kunne tilby deg servicen du forventer av oss. Slike opplysninger får vi direkte fra deg eller via tredjepart som du har gitt samtykke til.

Perioden du er kunde hos oss og/eller bruker våre tjenester, samler vi inn og oppbevarer opplysningene av deg og om disse aktivitetene.

Når du bruker nettsidene våres samler vi inn data om bevegelsen din gjennom sidene ved hjelp av informasjonskapsler (mer om informasjonskapsler lenger ned).

Opplysninger vi får av andre

Dersom du ikke selv har kontaktet oss, men gjennom en tredjepart eller partnere akseptert et tilbud, har vi hentet inn opplysningene dine på en av følgende måter:

  • Kredittopplysningsbyrå
  • Opplysninger sendt inn av deg, eksempelvis i gjennom skjemaer
  • Partnere

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger og behandler de til, blant annet, en av følgende formål:

Levere tjenester

For å levere produkter og tjenester vi tilbyr, må vi behandle personopplysninger av deg. Dette kan være i forbindelse med oppgaver som fakturering, betaling, kundeservice, reklamering, bokføring m.m. Behandlingen utføres på grunnlag av eventuelle avtaler inngått mellom oss (Solcellespesialisten, og deg som kunde) og bestemmelser i lover og forskrifter som vi er underlagt. Vi vil også registrere henvendelser fra deg som ikke er registrert som kunde, for å kunne tilby service og svare på henvendelser raskere og bedre. Behandlingsgrunnlaget er basert på våre berettigede interesser vedr. oppfølging av henvendelser.

Innhenting av kredittopplysninger

Dersom du handler av oss direkte, eller via en partner, henter vi inn kredittopplysninger om deg for å kunne foreta en mer nøyaktig innledende vurdering. Behandlingen skjer på grunn av en avtaleinngåelse.

Markedsføring og salg

Vi ønsker å kunne tilby produkter og tjenester som er mest mulig relevant for deg og bruker derfor dine personopplysninger til å kunne tilpasse eventuelle tilbud vi sender deg. Denne behandlingen er basert på en interesseavveining hvor vi har vektlagt muligheten til å sende ut mest mulig relevant markedsføring til våre kunder.

Bedriftsintern forbedring

Vi behandler personopplysninger om deg og ditt kundeforhold for å forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr. Behandlingsgrunnlaget er en interesseavveining, hvor vi mener at aktiviteten bidrar til en effektiv drift av selskapet og for å alltid kunne gi et best mulig tilbud til våre kunder.

Analyse av trafikktrender

Vi behandler personopplysninger om deg for å analysere bevegelser i våre nettsider. Dette for at vi kan forbedre hvordan vi håndterer interne prosesser og forbedre områdene med høyest etterspørsel. Behandlingen baserer seg på en interesseavveining hvor muligheten til best mulig drift av virksomheten og best mulige vilkår for våre kunder er vektlagt.

Stillingsøknader

Dersom du har søkt på stillinger hos oss, lagrer vi dine kontaktopplysninger, CV, søknad, attester og referanser inntil ansettelsesprosessen er ferdig, eller så lenge oppbevaringen meldes ønskelig av deg. Dersom du er aktuell for en annen stilling enn du har søkt, benytter vi informasjonen du har oppgitt til å vurdere deg til den også. Denne behandlingen skjer basert på et ønske om å inngå avtale.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler, eller cookies, brukes på våre nettsider for å forbedre brukeropplevelsen. Du kan lese mer om hvilke som benyttes, i tillegg til hvilke opplysninger som behandles til hvilket formål, under eget punkt [lenger ned.]

Hvordan blir personopplysningene dine delt?

Bruk av tredjeparts-, eller ekstern databehandler

For å levere tjenestene vi tilbyr bruker vi tjenesteleverandører som behandler opplysningene dine på våre vegne. Vi har inngått databehandleravtaler med alle tjenesteleverandørene vi bruker for å ivareta datasikkerheten i alle ledd.

Utlevering av personopplysninger til andre

Offentlige myndigheter har ved enkelte situasjoner lovmessig rett til å be om å få utlevert personopplysninger fra oss. Ved slike forespørsler forsikrer vi oss alltid om at vedkommende myndighet har hjemmel til å be om utlevering, og at denne utleveringen skjer på en sikker måte.

Medlemsfordeler og rabatter

Tilfeller der det er naturlig at tredjeparter involveres i behandlingen (f. eks. bruk av rabattkoder, medlemsfordeler via andre organisasjoner) utleverer vi kun det som er strengt nødvendig for å kunne verifisere medlemskap, genuine rabattkoder osv.

Oppbevaring av personopplysninger

Oppbevaringstid

Vi oppbevarer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for de formål opplysningene ble samlet inn for, med unntak at lovbestemmelser pålegger oss en lengre lagringsperiode.

Vi oppbevarer dine personopplysninger (eksempelvis forbruk- og avregningsdata) i 3 år, for å kunne korrigere forbruket ditt tilbake i tid dersom dette er nødvendig.

​Dersom du har blitt kontaktet av oss, eller selv har tatt kontakt med oss, i forbindelse med et tilbud om solcelleanlegg, oppbevarer vi informasjon om slikt korrespondanse for å forhindre gjentatte oppringninger eller tilbudsbrev til samme kunde. Oppbevaringstid for denne informasjon er opp til 3 måneder, dersom kunde ikke har valgt å godta tilbudet eller selv ber om at den slettes.

Automatiserte avgjørelser

Kredittvurderinger

I forkant av avtaleinngåelser foretar vi en kredittvurdering av deg. Dine personopplysninger knyttes opp mot en database hos ekstern leverandør der resultatet av behandlingen blir tatt med i vurderingen vår ved avtaleinngåelse.

Dine rettigheter

Som privatperson har du en rekke rettigheter når det kommer til behandlingen av personopplysningene dine. For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte oss via epost eller sende brev til hovedkontoret vårt. Slike forespørsler gjennomføres så snart som mulig - senest innen 30 dager. Ved enkelte tilfeller må vi først be deg om å bekrefte identiteten din før vi kan behandle forespørselen din.

Rett til innsyn

Innsynsretten går ut på at du kan spørre oss om hvordan vi behandler personopplysningene vi har av deg, og hvilke vi oppbevarer.

Rett til retting

Skulle du oppdage at opplysningene vi har av deg er uriktige, kan du kreve retting.

Rett til sletting

Du kan kreve sletting av opplysningene dine dersom du ønsker at dette gjøres før tidspunktet for vår generelle sletting inntreffer.

Dette kan eksempelvis være tilfeller der du:

  • trekker tilbake samtykket.
  • mener at formålet med opplysningene er oppnådd, slik at det ikke lenger er nødvendig for oss å oppbevare de.

Rett til begrensning

Du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger, eksempelvis om du bestrider riktigheten av opplysningene eller hvis du har gjort innsigelser mot behandlingen. Du kan også ta i bruk denne retten dersom opplysningene vi har oppbevart av deg skal slettes, men der du ønsker at bruken skal begrenses fremfor å slette dem.

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot at personopplysningene dine blir behandlet. Dette kan eksempelvis være tilfeller hvor behandlingen ikke er strengt nødvendig for å overholde avtaler med deg, eller der behandlingen vår ikke er pålagt gjennom bestemmelser i lov eller forskrift.

Rett til dataportabilitet

Enkelte tilfeller vil du ha rett til å få utlevert, eller overført til andre behandlere, personopplysninger du har gitt oss. Personopplysningene utleveres i et strukturert, anvendbart og maskinlesbart format.

Mer om dine rettigheter

Du kan lese mer om rettighetene dine rundt behandlingen av personopplysninger av deg på Datatilsynets nettside.

Dersom vi ikke har overholdt rettighetene dine knyttet til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler, eller cookies, bruker vi til å samle inn data om trafikktrender, forbedre brukeropplevelsen og huske dine valg av innstillinger på våre nettsider.

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en liten fil som inneholder tegn som sendes til datamaskinen din når du besøker et nettsted. Når du besøker nettstedet igjen, gjør informasjonskapselen det mulig for nettstedet å gjenkjenne nettleseren din. På denne måten kan informasjon som tidligere ble oppgitt innhentes, slik at du enklere kan bruke tilpassede funksjoner. Informasjonskapsler kan lagre brukerens preferanser samt annen informasjon for å forbedre opplevelsen på karrieresiden, eller de kan brukes til å spore deg når du navigerer til andre nettsteder som også bruker tjenester fra tredjeparts informasjonskapsler.

Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?

Informasjonskapslene vi bruker kan grupperes inn på følgende måte:

  • Helt nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er nødvendige for å levere deg tjenester gjennom våre nettsider.
  • Analytiske informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene brukes enten i en sammenlagt form for å hjelpe oss med å forstå hvordan våre nettsider brukes, hvor effektive markedsføringskampanjer er eller for å hjelpe oss med å tilpasse nettsiden for deg.
  • Informasjonskapsler for preferanser: Disse informasjonskapslene gjør det mulig for sidene å huske informasjon som endrer hvordan siden fungerer eller ser ut, f. eks. foretrukket språk eller regionen du er i. Tap av informasjon lagret i en informasjonskapsel for preferanser kan gjøre opplevelsen mindre funksjonell, men skal ikke hindre den i å fungere.
  • Informasjonskapsler for markedsføring: Disse informasjonskapslene brukes for å gjøre markedsføringsbudskap mer relevant for deg. De utfører ulike funksjoner, f.eks. å forhindre at den samme annonsen gjentas løpende, sikre at annonsene vises på korrekt måte for annonsørene, og i noen tilfeller vises utvalgte annonser som er basert på interessene dine.

Din kontroll av informasjonskapsler

Du har retten til å bestemme hvorvidt du samtykker eller avviser bruken av informasjonskapsler på de individuelle nettsidene våre. Dette kan du gjøre ved å angi preferansene dine på banneret for informasjonskapsler som vises når du besøker våre nettsider. Utover dette kan du også begrense informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene dine. Om en av våre nettsider ikke har et samtykkebanner bruker vi ingen informasjonskapsler som du behøver å gi samtykke til.

Spørsmål om informasjonskapsler

Hvis du har spørsmål vedrørende vår bruk av informasjonskapsler, kan du sende en e-post til vår representant.

I dag er den beste dagen for å ta et steg mot en lysere og mer bærekraftig fremtid med solceller.

Ring oss
Organisasjonsnummer
930 520 837